de school

De Herman Broerenschool is een school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, afgekort Z.M.L.K. De leerlingen kunnen er terecht vanaf 4 jaar. Tot hun 13e jaar kunnen ze het S.O. (Speciaal Onderwijs) deel van de school blijven bezoeken, daarna volgt het V.S.O. (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Uiterlijk tot hun 20ste jaar kunnen de leerlingen de school blijven bezoeken.

We kennen op school:
*Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand.
*Leerlingen die bekend zijn met verschillende syndromen, b.v. syndroom van Down, fragiele X-syndroom, Prader Willi syndroom, Williams syndroom.
*Kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.
*Hyperactieve leerlingen met aandachtstekorten (A.D.H.D.)

Veel voorkomend is dat de leerlingen bekend zijn met complexe stoornissen. In het algemeen spreken we dan over leerlingen met een verstandelijke handicap/beperking. De school probeert op alle mogelijke manieren te stimuleren dat de samenleving de leerlingen met ernstige ontwikkelingsproblematiek beter accepteert. De school wordt bezocht door zo’n 280 leerlingen, verdeeld over 23 groepen. Het onderwijsaanbod op de Herman Broerenschool is gebaseerd op de “Kerndoelen ZML”, dat het CED heeft ontwikkeld.

Doelstelling:
Het onderwijs sluit aan bij de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van de individuele leerling. We bieden onderwijs “op maat”. De individuele ontplooiing staat centraal. We bereiden de leerling voor op een zo zelfstandig en geïntegreerd mogelijk functioneren in de samenleving.

Geschiedenis van het project

In dit gedeelte kun je het ontstaan van je project beschrijven en een reden opgeven waarom je het gecreëerd hebt, Het is handig om mijlpalen te vermelden en deelnemers in acht te nemen

© Laatste Update: 08-10-2011 by Juraini-web & Spong Design

Maak een gratis websiteWebnode